Ισπανικά σε 8 μήνες!

Μάθε Ισπανικά (Α1-Α2-Β1) σε 8 μήνες και με λιγότερα από 6€ την ώρα.

Μάθημα 2 φορές την εβδομάδα

4μελή / 5μελή τμήματα.

Μηνιαία δίδακτρα 95€

Έναρξη Μαθημάτων: Οκτώβριο