Ρομποτική για παιδιά από το POLYGLOSSO

To POLYGLOSSO ξεκινά μια νέα δημιουργική συνεργασία! Πλέον οι μαθητές του POLYGLOSSO μπορούν να εγγραφούν με ειδική, μειωμένη τιμή σε μαθήματα εκπαιδευτικής ρομποτικής για παιδιά και να εξερευνήσουν το μαγικό κόσμο του STEM (Science- Technology- Engineering- Mathematics, Φυσικές Επιστήμες- Τεχνολογία- Μηχανική- Μαθηματικά)!

Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, οι μαθητές κατασκευάζουν διάφορα ρομπότ, τα κατευθύνουν και τα προγραμματίζουν. Στόχος μπορεί να είναι η επίλυση ενός προβλήματος, (πρόβλημα περιβαλλοντικό, καθημερινής ζωής κ.α.) ή η ολοκλήρωση ενός project, (project κυκλοφοριακής αγωγής, μαγειρικής, προσωπικού βοηθού κ.α.). Στην αρχή παρέχεται στους μαθητές έντονη υποστήριξη για την κατάκτηση των στόχων από τον εκπαιδευτή, η οποία σταδιακά μειώνεται καθώς οι μαθητές αποκτούν μεγαλύτερη εξοικείωση. Οι απαιτήσεις των project αυξάνονται σύμφωνα με την εμπειρία και τις δυνατότητες των μαθητών. Οι μαθητές δουλεύουν κατά περίπτωση στα πλαίσια ανομοιογενών ομάδων με ρόλους καθορισμένους από τον εκπαιδευτή στα αρχικά μαθήματα, αλλά καθώς οι μαθητές γνωρίζονται μεταξύ τους γίνονται υπεύθυνοι οι ίδιοι για τον τρόπο που επιλέγουν να δουλέψουν, την απόδοση ρόλων μέσα στην ομάδα και την αρμονική και εποικοδομητική συνεργασία.

Τα μαθήματα πραγματοποιούνται από δασκάλους εξειδικευμένους στη μάθηση με Νέες Τεχνολογίες, με πολυετή εμπειρία στη διδασκαλία STEM σε χώρους του POLYGLOSSO. Κάθε τμήμα μαθητών συμμετέχει σε ένα δίωρο εργαστήριο κάθε εβδομάδα.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον ιστότοπο http://robotics.ampersand.edu.gr