Πληροφορική για Πιστοποίηση ΑΣΕΠ

Πληροφορική για Πιστοποίηση ΑΣΕΠ

Μαθήματα Πληροφορικής 

& εξετάσεις με 190€ 

Τα μαθήματα Πληροφορικής elearning προσφέρονται εντελώς Δωρεάν σε όσους θέλουν να πιστοποιηθούν για τις γνώσεις τους στην πληροφορική. Τα εξέταστρα για τις 3 απαραίτητες ενότητες που ζητούνται από το ΑΣΕΠ είναι 190€ και η εξέταση και των τριών ενοτήτων γίνεται μεσα σε μια ώρα.

Το πακέτο ΑΣΕΠ περιλαμβάνει τις 3 απαραίτητες ενότητες για την πιστοποίηση ΑΣΕΠ.

Η παρακολούθηση των μαθημάτων μπορεί να γίνει Online από το σπίτι του εκπαιδευόμενου ή σε ένα από τα κέντρα μας.

 

  • WORD 16
  • OUTLOOK 16
  • EXCEL 16

 

Με τη δήλωση συμμετοχής στις εξετάσεις σας προσφέρουμε:

  • FREE: e-learning για 2 ΜΗΝΕΣ
  • FREE : Προσομοίωση εξετάσεων στο Polyglosso
  • FREE : Επανεξέταση σε περίπτωση αποτυχίας
  • FREE : Κάρτα εξεταζόμενου
  • FREE :Έκδοση πτυχίων ΕΣΥΔ και ΕΟΠΕΠΠ.
  • FREE: Άμεση έκδοση βεβαίωσης επιτυχίας.

 

Your Shopping cart

Close