Ιταλικά για παιδιά – 0

ΚΥΚΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΙΤΑΛΙΚΩΝ

Τα Διπλώματα Α1 και Α2 βεβαιώνουν το στοιχειώδες και βασικό επίπεδο γνώσεων αντίστοιχα, το Β1 βεβαιώνει τη μέτρια γνώση, το Β2 (lower) την καλή γνώση, το C1 την πολύ καλή γνώση και τέλος το C2 βεβαιώνει την άριστη γνώση της ιταλικής γλώσσας.

ΠΑΙΔΙΚΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

1ος Κύκλος Σπουδών

Δύο (2) οκτάμηνα για την προετοιμασία και απόκτηση του Διπλώματος CELI 2 ή Β1 Κρατικού Πιστοποιητικού και 1 οκτάμηνο για την προετοιμασία και απόκτηση του Διπλώματος CELI 3 ή Β2 Κρατικού Πιστοποιητικού.

2ος Κύκλος Σπουδών

Ένα (1) οκτάμηνο για την προετοιμασία και απόκτηση του Διπλώματος CELI 4 (C1) ή Γ1 Κρατικού Πιστοποιητικού και 1 οκτάμηνο για την προετοιμασία και απόκτηση του Διπλώματος CELI 5 (C2).

ΠΑΡΟΧΕΣ

 • Τμήματα με 4 – 8 μαθητές/σπουδαστές
 • Διδασκαλία Ιταλικής Γλώσσας σύμφωνα με το «Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες»
 • Υψηλού Επιπέδου Διδακτικό Προσωπικό με μακροχρόνια εμπειρία στη Διδασκαλία
 • Τμήματα Παιδικά / Νεανικά / Ενηλίκων
 • Τμήματα Εντατικά και τμήματα ειδικών όρων
 • Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα
 • Κλιματιζόμενοι χώροι
 • Διαδραστικοί, Διαδικτυακοί Πίνακες
 • Συνεργασία με Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο
 • Προβολή Ιταλικών ταινιών σε τμήματα όλων των επιπέδων

ΟΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΙΤΑΛΙΚΩΝ

CELI (1, 2, 3, 4, 5 ): Τα διπλώματα Celi (Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana) διοργανώνονται στην Ελλάδα από το Casa d’ Italia (Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο) και την Ιταλική Σχολή, στην Αθήνα, με την υποστήριξη του Ιταλικού Πανεπιστημίου της Perugia στην Ιταλία. Οι υποψήφιοι εξετάζονται τόσο στον γραπτό λόγο όσο και στον προφορικό. Κατά τη διάρκεια της προφορικής εξέτασης,οι υποψήφιοι μαγνητοφωνούνται. Τα γραπτά και η ηχογράφηση των προφορικών των υποψηφίων στέλνονται στο πανεπιστήμιο της Perugia και βαθμολογούνται από τους εκεί καθηγητές του πανεπιστημίου. Έπειτα, στέλνονται τα αποτελέσματα των επιτυχόντων στη Ιταλική Σχολή στην Αθήνα, από όπου και ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι. Τα διπλώματα Celi είναι αναγνωρισμένα από το Ελληνικό κράτος και τον ΑΣΕΠ.

I CERTIFICATI: ΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ

1. CELI (1, 2, 3, 4, 5 ) : Τα διπλώματα Celi (Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana) διοργανώνονται στην Ελλάδα από το Casa d’ Italia (Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο) και την Ιταλική Σχολή, στην Αθήνα.

Οι εξετάσεις Celi χωρίζονται στα ακόλουθα επίπεδα:

 • CELI 1: livello elementare. Πιστοποιεί τη γνώση της ιταλικής γλώσσας στο επίπεδο αρχαρίων.
 • CELI 2: livello intermedio. Πιστοποιεί τη γνώση της ιταλικής γλώσσας στο επίπεδο μέτριας γνώσης.
 • CELI 3: livello medio. Πιστοποιεί τη γνώση της ιταλικής γλώσσας στο επίπεδο καλής γνώσης .
 • CELI 4: livello avanzato. Πιστοποιεί τη γνώση της ιταλικής γλώσσας στο επίπεδο πολύ καλής γνώσης.
 • CELI 5: livello superiore. Πιστοποιεί τη γνώση της ιταλικής γλώσσας στο επίπεδο άριστης γνώσης.

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ:
Οι υποψήφιοι όλων των επιπέδων εξετάζονται σε 5 συνολικά ενότητες:

 • Κατανόηση γραπτών κειμένων
 • Κατανόηση προφορικών κειμένων
 • Γραμματική
 • Έκθεση
 • Προφορικά

Αν κάποιος απέτυχε σε κάποια από τις 5 συνολικά ενότητες, θα μπορεί να επαναλάβει μέρος των εξετάσεων μέχρι τις αμέσως επόμενες 2 εξεταστικές περιόδους. Υπενθυμίζουμε ότι η πρώτη εξεταστική περίοδος είναι κάθε Νοέμβριο και η δεύτερη κάθε Ιούνιο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι κάτοχοι τoυ διπλώματος CELI 5 που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν επάρκεια, μπαίνουν στο 1ο έτος σπουδών του τμήματος Corso di Cultura (Τμήμα Πολιτισμού) του Casa d’ Italia (Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο), με κατατακτήριες εξετάσεις που δίνουν στο Casa d’ Italia. Η φοίτηση στο τμήμα αυτό διαρκεί 2 χρόνια και διδάσκονται αποκλειστικά Λογοτεχνία και Στοιχεία Πολιτισμού της Ιταλίας. Στο τέλος της φοίτησης, τους χορηγείται επάρκεια για τη διδασκαλία της Ιταλικής Γλώσσας.

2. Diploma di Lingua Italiana: Πρόκειται για το Δίπλωμα της Ιταλικής Γλώσσας που χορηγεί το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο (Casa d’ Italia). Σε αυτές τις εξετάσεις, μπορούν να πάρουν μέρος οι μαθητές που έχουν στην κατοχή τους το Celi 3, ή το Celi 5. Αυτό το δίπλωμα αναγνωρίζεται από το Ελληνικό κράτος και κυρίως ζητείται από τον ΑΣΕΠ για να μπορεί ο υποψήφιος να λάβει μέρος στις εξετάσεις για τις θέσεις του ελληνικού δημοσίου.

Οι υποψήφιοι εξετάζονται σε 5 συνολικά ενότητες :

 • Κατανόηση γραπτών κειμένων/ βαθμολογείται με 20 μονάδες
 • Κατανόηση προφορικών κειμένων (από κασέτα) / βαθμολογείται με 20 μονάδες
 • Γραμματική / βαθμολογείται με 20 μονάδες
 • Έκθεση / βαθμολογείται με 20 μονάδες
 • Προφορικά / βαθμολογείται με 20 μονάδες

Για την απόκτηση του πτυχίου, χρειάζονται το λιγότερο 60 /100 μονάδες, με απαραίτητη προϋπόθεση στα προφορικά 12 / 20 μονάδες και στις άλλες 4 ενότητες 48 / 80 μονάδες. Όταν κάποιος βαθμολογηθεί με 80 /100 μονάδες, τότε μπορεί να εγγραφεί χωρίς εξετάσεις στο Corso di Cultura του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου. Η φοίτηση στο τμήμα διαρκεί 2 χρόνια και διδάσκεται αποκλειστικά Λογοτεχνία και Στοιχεία Πολιτισμού. Στο τέλος της φοίτησης ,του χορηγείται επάρκεια για τη διδασκαλία της Ιταλικής Γλώσσας.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Συνήθως στα μέσα Ιουλίου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι εξετάσεις για το Diploma, διενεργούνται μια φορά το χρόνο. Αν ο εξεταζόμενος δεν περάσει κάποια ενότητα, δεν μπορεί να κατοχυρώσει τη βαθμολογία των άλλων ενοτήτων που πέρασε. Θα πρέπει να δώσει πάλι, όλες της ενότητες τον επόμενο έτος.
Τόσο οι γραπτές όσο και οι προφορικές εξετάσεις, συνήθως δίνονται στις αρχές Ιουνίου από τις 4 – 12 του μήνα.

Το Plida (Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri) είναι δίπλωμα πιστοποίησης που χορηγείται από την Societa Dante Alighieri βάσει σύμβασης με το (Ιταλικό) Υπουργείο Εξωτερικών (αρ. 1903 της 4/11/1993).

Η Εταιρεία “Dante Alighieri” ιδρύθηκε στη Ρώμη το 1889 από µία ομάδα πνευματικών ανθρώπων µε επικεφαλή τον ποιητή Τζοζουέ Καρντούτσι µε σκοπό τη διαφύλαξη και τη διάδοση της ιταλικής γλώσσας και του ιταλικού πολιτισμού ανά τον κόσμο.

Μια από τις βασικότερες και σημαντικότερες δραστηριότητες της «SOCIETA DANTE ALIGHIERI» είναι η διεξαγωγή εξετάσεων για την απόκτηση του αναγνωρισμένου από το ελληνικό κράτος, πιστοποιητικού P.L.I.D.A (Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri) με το όποιο πιστοποιείται επίσημα η ιταλική γλώσσα σε όλα τα επίπεδα.

Το πτυχίο αναγνωρίζεται από το ΑΣΕΠ.

Το Πτυχίο PLIDA δημιουργήθηκε σε απάντηση της αυξανόμενης ζήτησης για την εκμάθηση και πιστοποίηση των Ιταλικών και κατόπιν μιας σύμβασης με το Υπουργείο Εξωτερικών της Ιταλίας (ν. 1903 το 4.11.1993), η Societa Dante Alighieri παρέχει κατόπιν εξετάσεων ένα δίπλωμα όπου βεβαιώνεται η εξοικείωση της ιταλικής γλώσσας ως ξένη γλώσσα σε κλίμακα έξι επιπέδων όπως καθορίζεται από το Συμβούλιο της Ευρώπης με βάση το Quadro Comune Europeo.

Το PLIDA είναι μια εξέταση για όλους που επιθυμούν να ελέγξουν ακριβώς το επίπεδο εξοικείωσης τους στην ιταλική γλώσσα και να λάβουν μια επίσημη αναγνώριση της ικανότητας τους.

Κάθε υποψήφιος μπορεί να επιλέξει το επίπεδο στο οποίο θα διαγωνιστεί όπως και να συμμετάσχει σε δυο επίπεδα κατά την ιδία εξεταστική περίοδο π.χ. Β2 ΚΑΙ C1.

Οι εξετάσεις διεξάγονται δύο φόρες τον χρόνο.

Το Plida βεβαιώνει τη γνώση της Ιταλικής ως ξένης γλώσσας, σύμφωνα με κλίμακα έξι (6) επιπέδων που εκπροσωπούν ισάριθμες φάσεις κατά την εκμάθηση της γλώσσας. Τα έξι επίπεδα του Plida από το Α1 έως το C2 αντιστοιχούν στα επίπεδα του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς και έχουν ως εξής :

 

PLIDA A1

PLIDA A2

PLIDA B1

PLIDA B2

PLIDA C1

PLIDA C2

 

 

A1 Q.C.E.

A2 Q.C.E.

B1 Q.C.E.

B2 Q.C.E.

C1 Q.C.E.

C2 Q.C.E.

 

Η εν λόγω πιστοποίηση χορηγείται στην Ελλάδα από την «Εταιρεία Dante Alighieri» της Ρώμης δια μέσου της Ελληνικής Επιτροπής Αθηνών που έχει τη νομική μορφή σωματείου, σε συνεργασία με το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο (σχετικώς η υπ’ αριθμ. πρωτ. 2771/4/5.4.2005 επιστολή του Διευθυντή του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου Αθηνών και Μορφωτικού Ακολούθου της Πρεσβείας της Ιταλίας στην Ελλάδα), έχει δε απόλυτη νομική εγκυρότητα στην Ιταλία, ως πλήρως αναγνωρισμένη νομικά από το Υπουργείο Παιδείας και το Υπουργείο Εξωτερικών σύμφωνα με το διάταγμα αρ. 347 της 18ης Ιουλίου 1993 και τη Σύμβαση αρ. 1903 της 4ης Νοεμβρίου 1993 (σχετικώς η με ημερομηνία 7.5.2004 επιστολή του Μορφωτικού Ακολούθου της Πρεσβείας της Ιταλίας στην Ελλάδα).

Οι εν λόγω πιστοποιήσεις :

 • Είναι εναρμονισμένες με τις προδιαγραφές του Συμβουλίου της Ευρώπης (Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος).
 • Είναι αναγνωρισμένες από το Υπουργείο Παιδείας και το Υπουργείο Εξωτερικών της Ιταλίας.
 • Καλύπτονται από σύμβαση μορφωτικής συνεργασίας μεταξύ Ελληνικού και Ιταλικού κράτους (Εκτελεστικό Πρόγραμμα 2002 – 2005 που υπεγράφη στις 2 Απριλίου 2003, σε εφαρμογή της Μορφωτικής Σύμβασης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ιταλικής Δημοκρατίας).
 • Συνδιοργανώνονται με το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο.
 • Δεν υπάρχουν περιορισμοί στη συμμετοχή οποιουδήποτε ενδιαφερομένου και διεξάγονται κατά τρόπο επιστημονικό και αδιάβλητο (όπως προκύπτει από το syllabus των πιστοποιήσεων PLIDA).
 • Τα σχετικά διπλώματα εκδίδονται με το σήμα και την επιστημονική επάρκεια του Πανεπιστημίου LA SAPIENZA της Ρώμης, έδρα Φιλολογίας και Φιλοσοφίας, στο πλαίσιο συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ της Επιτροπής και του εν λόγω Πανεπιστημίου.

Το ΑΣΕΠ κρίνει ως αποδεκτές για την απόδειξη των επιπέδων της πολύ καλής, καλής και μέτριας γνώσης της Ιταλικής γλώσσας αντιστοίχως, τις ανωτέρω πιστοποιήσεις ως ακολούθως:

P.L.I.D.A. B1 – ——
P.L.I.D.A. B2 – PLIDA B
P.L.I.D.A. C1 – PLIDA C
P.L.I.D.A. C2 – PLIDA D

Your Shopping cart

Close