Ισπανικά για παιδιά-0

Ισπανικά για παιδιά.

ΚΥΚΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ

Τα Διπλώματα Α1 και Α2 βεβαιώνουν το στοιχειώδες και βασικό επίπεδο γνώσεων αντίστοιχα, το Β1 βεβαιώνει τη μέτρια γνώση, το Β2 την καλή γνώση, το C1 την πολύ καλή γνώση και τέλος το C2 βεβαιώνει την άριστη γνώση της ισπανικής γλώσσας.

ΠΑΙΔΙΚΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

1ος Κύκλος Σπουδών

Δύο (2) οκτάμηνα για την προετοιμασία και απόκτηση του Διπλώματος DELE INICIAL B1 ή Β1 Κρατικού Πιστοποιητικού και 1 οκτάμηνο για την προετοιμασία και απόκτηση του Διπλώματος DELE INTERMEDIO B2 ή Β2 Κρατικού Πιστοποιητικού.

2ος Κύκλος Σπουδών

Ένα (1) οκτάμηνο για την προετοιμασία και απόκτηση του Διπλώματος DELE AVANZADO C1 ή Γ1 Κρατικού Πιστοποιητικού και 1 οκτάμηνο για την προετοιμασία και απόκτηση του Διπλώματος DELE SUPERIOR C2.
  • Επίπεδο Inicial – A1+A2

   • Δίπλωμα;
   • Σε 8 μήνες
  • Intermedio – B1

   • DELE INICIAL B1
   • Σε 8 μήνες
  • Intermedio – B2

   • DELE INTERMEDIO B2
   • Σε 8 μήνες
  • Eπίπεδο Avanzado – C1

   • DELE AVANZADO C1
   • σε 8 μήνες
  • Superior – C2

   • DELE SUPERIOR C2
   • Σε 8 μήνες

Το επίπεδο Α1 του DELE είναι το δίπλωμα που αντιστοιχεί στο πρώτο από τα έξι επίπεδα εκμάθησης που προτείνει το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις γλώσσες του Συμβουλίου της Ευρώπης. Αυτό το δίπλωμα πιστοποιεί ότι ο μαθητής έχει τις γνώσεις που του επιτρέπουν να ανταποκριθεί σε συγκεκριμένες και αναμενόμενες καταστάσεις της καθημερινής ζωής.

Η εξέταση αποτελείται από τέσσερις δοκιμασίες που αφορούν την γενική χρήση της γλώσσας:

 • Κατανόηση γραπτού κειμένου (45 λεπτά)
 • Ακουστική κατανόηση (20 λεπτά)
 • Γραπτή έκφραση και διάδραση (25 λεπτά)
 • Προφορική έκφραση και διάδραση (15 λεπτά)

Το επίπεδο Α2 του DELE είναι το δίπλωμα που αντιστοιχεί στο δεύτερο από τα έξι επίπεδα εκμάθησης που προτείνει το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις γλώσσες του Συμβουλίου της Ευρώπης. Το δίπλωμα αυτό πιστοποιεί ότι ο υποψήφιος έχει την ικανότητα κατανόησης προτάσεων και εκφράσεων της καθημερινής ζωής που χρησιμοποιούνται συχνά και αφορούν σε ιδιαίτερα οικείες καταστάσεις (βασικές πληροφορίες για τον ίδιο και την οικογένειά του, αγορές, μέρη ενδιαφέροντος, ασχολίες, κλπ.).

Η εξέταση αποτελείται από τέσσερις δοκιμασίες που αφορούν την γενική χρήση της γλώσσας:

 • Κατανόηση γραπτού κειμένου (60 λεπτά)
 • Ακουστική κατανόηση (35 λεπτά)
 • Γραπτή έκφραση και διάδραση (50 λεπτά)
 • Προφορική έκφραση και διάδραση (15 λεπτά)

Αντιστοιχεί στο επίπεδο Β1. Η απόκτηση του πτυχίου πιστοποιεί τη βασική γνώση της Ισπανικής γλώσσας. Ο κάτοχος του πτυχίου μπορεί να συμμετέχει σε καθημερινές συζητήσεις και γνωρίζει τη βασική γραμματική. (Το επίπεδο Β1 Escolar του DELE είναι το δίπλωμα που απευθύνεται ειδικά σε παιδιά και έφηβους, το οποίο διατήρησε το επίπεδο του πρότυπου μοντέλου εξέτασης, αλλά τα θέματα που πραγματεύεται και οι ασκήσεις του είναι πιο κατάλληλα για ηλικίες μεταξύ 12 και 17 ετών).

Η εξέταση αποτελείται από τα παρακάτω μέρη:

 • Κατανόηση γραπτού κειμένου (40 λεπτά)
 • Γραπτή έκφραση (50 λεπτά)
 • Ακουστική Κατανόηση (30 λεπτά)
 • Τεστ γραμματικής και λεξιλογίου (40 λεπτά)
 • Συνομιλία (10-15 λεπτά)

Σημείωση: Αναγνωρίζεται από το δημόσιο ως καλή γνώση της ισπανικής γλώσσας.

Αντιστοιχεί στο επίπεδο Β2 ( Lower ). Η απόκτηση του πτυχίου πιστοποιεί τη καλή γνώση της Ισπανικής γλώσσας. Ο κάτοχος του πτυχίου μπορεί να συμμετέχει σε καθημερινές συζητήσεις και γνωρίζει καλή γραμματική και να κάνει χρήση αρκετό πλούσιου λεξιλογίου.

Η εξέταση αποτελείται από τα παρακάτω μέρη:

 • Κατανόηση γραπτού κειμένου & Γραπτή έκφραση (120 λεπτά)
 • Ακουστική Κατανόηση (30 λεπτά)
 • Τεστ γραμματικής και λεξιλογίου (60 λεπτά)
 • Συνομιλία (10-15 λεπτά)

Σημείωση: Αναγνωρίζεται από το δημόσιο ως καλή γνώση της ισπανικής γλώσσας.

Αντιστοιχεί στο επίπεδο C1. Η απόκτηση του πτυχίου πιστοποιεί την πολύ καλή γνώση της Ισπανικής γλώσσας. Ο κάτοχος του πτυχίου μπορεί να συμμετέχει σε συζητήσεις, γνωρίζει πολύ καλή γραμματική , να κάνει χρήση πλούσιου λεξιλογίου και ειδικών όρων.

Η εξέταση αποτελείται από τα παρακάτω μέρη:

 • Γραπτή έκφραση και αλληλεπίδραση (80 λεπτά)
 • Ακουστική κατανόηση (60 λεπτά)
 • Κατανόηση κειμένου (80 λεπτά)
 • Προφορική έκφραση και αλληλεπίδραση (20 λεπτά)

Σημείωση: Αναγνωρίζεται από το δημόσιο ως πολύ καλή γνώση της ισπανικής γλώσσας.

Αντιστοιχεί στο επίπεδο C2. Η απόκτηση του πτυχίου πιστοποιεί την άριστη γνώση της Ισπανικής γλώσσας. Ο κάτοχος του πτυχίου μπορεί να συμμετέχει σε συζητήσεις, γνωρίζει πολύ καλή γραμματική , να κάνει χρήση πλούσιου λεξιλογίου και ειδικών όρων.

Η εξέταση αποτελείται από τα παρακάτω μέρη:

 • Χρήση της γλώσσας, κατανόηση κειμένου και ακουστική κατανόηση (90 λεπτά)
 • Μικτή επιδεξιότητα: κατανόηση ακουστική και κατανόηση κειμένου, γραπτή έκφραση και επικοινωνία (150 λεπτά)
 • Μικτή επιδεξιότητα: κατανόηση κειμένου και προφορική έκφραση και επικοινωνία (20 λεπτά) (και 30 λεπτά προετοιμασίας)

Σημείωση: Αναγνωρίζεται από το δημόσιο ως άριστη γνώση της ισπανικής γλώσσας.

Your Shopping cart

Close