Εγγύηση πτυχίου

Το Polyglosso παρέχει Γραπτή Εγγύηση Επιτυχίας στις Εξετάσεις σε όσους σπουδαστές τυχόν αποτύχουν στις εξετάσεις για οποιοδήποτε Δίπλωμα, δηλαδή αναλαμβάνει την προετοιμασία τους για την επόμενη εξεταστική ΔΩΡΕΑΝ.

Προϋποθέσεις ισχύος της Γραπτής Εγγύησης Επιτυχίας στις Εξετάσεις:

  • Ο σπουδαστής πρέπει να έχει λιγότερες από 10 απουσίες σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος.
  • Ο σπουδαστής πρέπει να έχει παραδώσει έγκαιρα το 90% των εργασιών του (Homework) και να έχει πετύχει βαθμολογία τουλάχιστον 15/20 σε όλα τα τεστ.
  • Ο σπουδαστής πρέπει να συμμετέχει στο 90% των γραπτών και προφορικών προσομοιώσεων εξετάσεων.
  • Ο μέσος όρος της βαθμολογίας του στις προσομοιώσεις εξετάσεων πρέπει να είναι ανώτερος του 75%.
  • Στην περίπτωση που ισχύουν τα παραπάνω και ο σπουδαστής αποτύχει στις εξετάσεις, το Polyglosso αναλαμβάνει να παρέχει ΔΩΡΕΑΝ μαθήματα σε τμήμα που λειτουργεί ώστε να επιτευχθεί ο στόχος του πτυχίου στο συγκεκριμένο επίπεδο.
  • Ο σπουδαστής πρέπει να έχει φοιτήσει στο Polyglosso για τουλάχιστον 2 σχολικά έτη στην ίδια γλώσσα.

* Η εγγύηση ισχύει για τα δίδακτρα των μαθημάτων και όχι τα εξέταστρα

* Η εγγύηση δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για παροχή ιδιαίτερων μαθημάτων προετοιμασίας

Your Shopping cart

Close