Διδασκαλία και με Εικονική Πραγματικότητα (VR)

Διδασκαλία και με Εικονική Πραγματικότητα (VR)

Ξεκίνησε η πιλοτική διδασκαλία με χρήση τεχνολογίας VR. Στο πιλοτικό πρόγραμμα συμμετείχαν μαθητές από διάφορα επίπεδα και όλοι όσοι είχαν την ευκαιρία να συμμετέχουν ενθουσιάστηκαν και η απόδοσή τους στις απαιτήσεις του συγκεκριμένου μαθήματος ήταν εξαιρετική. Είδαμε καινούρια πράγματα, ταξιδέψαμε και μάθαμε.

Η χρήση της τεχνολογίας της εικονικής πραγματικότητας κράτησε σε υψηλά επίπεδα το ενδιαφέρον των μαθητών και τους βοήθησε να αλληλοεπιδράσουν με το εκπαιδευτικό μας υλικό.

Είδαμε και στην πράξη ότι η εικονική πραγματικότητα είναι ένα εξαιρετικό εκπαιδευτικό εργαλείο, αφού πλέον η κατανόηση της γλώσσας γίνεται ανάγκη καθώς είναι απαραίτητο κομμάτι του διασκεδαστικού ταξιδιού μας. Προς το παρόν και μέχρι να ολοκληρωθεί η πιλοτική διαδικασία χρήσης VR στα μαθήματα και να έχουμε αποτελέσματα, το συγκεκριμένο πρόγραμμα προσφέρεται ως συνοδευτικό των μαθημάτων μας σε συγκεκριμένα παραρτήματά μας.

Your Shopping cart

Close