Γερμανικά για παιδιά-0

ΕΙΔΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

Προετοιμασία για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις

(Ειδικό μάθημα Γερμανικά) Γερμανική Φιλολογία

Συνομιλία

Τμήματα συνομιλίας

Προετοιμασία Φοιτητών για γερμανόφωνες χώρες

Προετοιμασία φοιτητών για Erasmus – Προετοιμασία για σπουδές (προπτυχιακές, μεταπτυχιακές) σε Γερμανόφωνα Πανεπιστήμια

Γερμανικά για Επαγγελματίες

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επαγγελματίες και στελέχη επιχειρήσεων που θέλουν να βελτιώσουν τις γνώσεις των Γερμανικών τους σε σχέση με το επάγγελμά τους. Το πρόγραμμα προσαρμόζεται στις ατομικές ανάγκες του κάθε επαγγελματία και γίνεται ατομικά ή και σε γκρουπ.

Είναι ένα πρόγραμμα για παιδιά της Γ’ και Δ’ Δημοτικού. Γίνεται εισαγωγή στη Γερμανική γλώσσα με προφορικό λόγο, ζωγραφιές, τραγούδια και παιχνίδι στην Γερμανική γλώσσα, παιχνίδια στο διαδραστικό πίνακα αλλά και ενασχόληση με τη γραφή και την ανάγνωση.

Είναι ένα πρόγραμμα για παιδιά που είτε έχουν ολοκληρώσει το επίπεδο Kinderklasse A ή ξεκινούν για πρώτη φορά τη Γερμανική Γλώσσα και είναι αρχάρια.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές που έχουν ολοκληρώσει την KID A. Στο τέλος του κύκλου σπουδών οι μαθητές μπορούν να συμμετέχουν στις εξετάσεις για το πτυχίο Fit 1 του Goethe ή το KID A1 του ÖSD.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές που έχουν ολοκληρώσει την Grund B. Στο τέλος του κύκλου σπουδών οι μαθητές μπορούν να συμμετέχουν στις εξετάσεις για το πτυχίο Fit 2 του Goethe ή το KID A2 του ÖSD.

Είναι ένα πρόγραμμα για παιδιά που έχουν ολοκληρώσει το επίπεδο KID C (A2). Με την ολοκλήρωση του κύκλου σπουδών στο συγκεκριμένο επίπεδο οι μαθητές δίνουν εξετάσεις για το πτυχίο Zertifikat B1 – Jugendliche του Goethe / Ösd (κοινό πτυχίο).

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές που έχουν ολοκληρώσει το Zertifikat B1. Στο τέλος του κύκλου σπουδών οι μαθητές μπορούν να συμμετέχουν στις εξετάσεις Zertifikat B2 – Jugendliche του Goethe / Ösd.

Είναι ένα πρόγραμμα για σπουδαστές που έχουν ολοκληρώσει το επίπεδο Zertifikat B2. Με την ολοκλήρωση του κύκλου σπουδών στο συγκεκριμένο επίπεδο οι μαθητές δίνουν εξετάσεις για Zertifikat C1 του Goethe ή το Zertifikat C1- Jugendliche του Ösd.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε σπουδαστές που έχουν ολοκληρώσει το C1. Στο τέλος του κύκλου σπουδών μπορούν να συμμετέχουν στις εξετάσεις Zertifikat C2 του Goethe ή του Ösd.

Kinderklasse

Είναι ένα πρόγραμμα για παιδιά της Γ’ και Δ’ Δημοτικού. Γίνεται εισαγωγή στη Γερμανική γλώσσα με προφορικό λόγο, ζωγραφιές, τραγούδια και παιχνίδι στην Γερμανική γλώσσα, παιχνίδια στο διαδραστικό πίνακα αλλά και ενασχόληση με τη γραφή και την ανάγνωση.

KID A

Είναι ένα πρόγραμμα για παιδιά που είτε έχουν ολοκληρώσει το επίπεδο Kinderklasse A ή ξεκινούν για πρώτη φορά τη Γερμανική Γλώσσα και είναι αρχάρια.

KID B (A1)

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές που έχουν ολοκληρώσει την KID A. Στο τέλος του κύκλου σπουδών οι μαθητές μπορούν να συμμετέχουν στις εξετάσεις για το πτυχίο Fit 1 του Goethe ή το KID A1 του ÖSD.

KID C (A2

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές που έχουν ολοκληρώσει την Grund B. Στο τέλος του κύκλου σπουδών οι μαθητές μπορούν να συμμετέχουν στις εξετάσεις για το πτυχίο Fit 2 του Goethe ή το KID A2 του ÖSD.

Zertifikat B1

Είναι ένα πρόγραμμα για παιδιά που έχουν ολοκληρώσει το επίπεδο KID C (A2). Με την ολοκλήρωση του κύκλου σπουδών στο συγκεκριμένο επίπεδο οι μαθητές δίνουν εξετάσεις για το πτυχίο Zertifikat B1 – Jugendliche του Goethe / Ösd (κοινό πτυχίο).

Zertifikat B2

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές που έχουν ολοκληρώσει το Zertifikat B1. Στο τέλος του κύκλου σπουδών οι μαθητές μπορούν να συμμετέχουν στις εξετάσεις Zertifikat B2 – Jugendliche του Goethe / Ösd.

Zertifikat C1

Είναι ένα πρόγραμμα για σπουδαστές που έχουν ολοκληρώσει το επίπεδο Zertifikat B2. Με την ολοκλήρωση του κύκλου σπουδών στο συγκεκριμένο επίπεδο οι μαθητές δίνουν εξετάσεις για Zertifikat C1 του Goethe ή το Zertifikat C1- Jugendliche του Ösd.

Zertifikat C2

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε σπουδαστές που έχουν ολοκληρώσει το C1. Στο τέλος του κύκλου σπουδών μπορούν να συμμετέχουν στις εξετάσεις Zertifikat C2 του Goethe ή του Ösd.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΤΥΧΙΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

FIT IN DEUTSCH 1 (Α1)
START DEUTSCH 1 (Α1)
FIT IN DEUTSCH 2 (Α2)
START DEUTSCH 2 (Α2)
ZERTIFIKAT DEUTSCH FÜR JUGENDLICHE (Β1)
ZERTIFIKAT DEUTSCH (Β1)
ZERTIFIKAT DEUTSCH FUR DEN BERUF (Β2)
GOETHE ZERTIFIKAT B2
GOETHE ZERTIFIKAT C1
GOETHE ZERTIFIKAT C2

Τώρα σας παρέχουμε μαθήματα Γερμανικών μέσω Skype!

Your Shopping cart

Close