Αναβάθμιση App και προσωρινή διακοπή λειτουργιών

Αναβάθμιση App και προσωρινή διακοπή λειτουργιών

Προσωρινή διακοπή της πλήρους λειτουργίας της εφαρμογής μας Polyglosso App θα εμφανιστεί σε όσους τη χρησιμοποιούν για να ενημερώνονται από τα κέντρα μας. Καθώς ο όμιλος έχει προχωρήσει σε αναβάθμιση των συστημάτων διαχείρισης μαθητών που συνδέεται άμεσα με την εφαρμογή android και iOS αφού αντλεί πληροφορίες από τα συστήματά μας. Η εφαρμογή δεν θα σταματήσει να λειτουργεί ως μέσο ενημέρωσης μέσω μηνυμάτων αλλά μέχρι την ολοκλήρωση των αναβαθμίσεων δεν θα προσφέρει τη δυνατότητα ελέγχου των οικονομικών, βαθμολογιών και απουσιών των μαθητών. Δεν χρειάζεται να κάνετε καμία κίνηση και η εφαρμογή θα επανέλθει σε λειτουργία όσο το δυνατό συντομότερα.

Your Shopping cart

Close